DATAĮ SEIMO NARĮ KREIPĖSIPROBLEMASEIMO NARYS KREIPĖSI ĮGAUTI ATSAKYMAI
2018-11-13Trakų Vokės gyventojų bendrijaSkundas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoto ir statybą leidžiančio dokumentoValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininkę

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją

Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-11-13Vilniaus miesto Salininkų gyventojaiDėl naujos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimoVilniaus miesto merą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrių (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-10-16Lentvario viešpaties apsireiškimo Švč. M. Marijai parapijos atstovaiDėl neleidžiamo formuoti atskiro sklypo prie Parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių Trakų Vokėje Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių
Povilą Poderskį

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoją Danutą Narbut (PDF)
2018-10-11Trakų Vokės bendruomenių atstovaiDėl sandėlio projektavimo ir statybos valstybiniame žemės sklype, adresu E. Pliaterytės g. 2, VilniusVilniaus miesto merą
Remigijų Šimašių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių
Povilui Poderskiui

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
direktorių Laimoną Čiaką

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
viršininkę Eglę Kuklierienę (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-10-03Vilniaus miesto Paupio g. gyventojaiDėl planuojamo Paupio g. medžių iškirtimoVilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (PDF)
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2018-10-02Asociacija „Panevėžio gyvūnų globos draugija“Dėl gyvūnų prieglaudos išsaugojimoLietuvos Respublikos teisingumo ministrą Elviną Jankevičių (PDF)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus atsakymas (PDF)
2018-09-27Sakalų kaimo (Šalčininkų r.) gyventojaiDėl įmonės ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir srutų tvarkymo taisyklių galimų pažeidimų kiaulių fermoje Sakalų kaimeLietuvos Respublikos aplinkos ministrą Kęstutį Navicką

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (PDF)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro atsakymas (PDF)
2018-09-26Vilniaus miesto Salininkų gyventojaiDėl Vilniaus oro uosto plėtros ir perspektyvinio kilimo-tūpimo tako statybos informacijos ir dokumentų pateikimoLietuvos Respublikos susisiekimo ministrą Roką Masiulį

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo direktorių Dainių Čiuplį

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį (PDF)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas Vilniaus miesto teritorijoje esančio žemės sklypo (Salininkai, Naujininkų seniūnija) savininkų atstovui (PDF)
2018-09-14Savo iniciatyvaDėl medienos prekybos vidaus ir užsienio rinkoseVĮ "Valstybinių miškų urėdija" direktorių Marių Pulkauninką (PDF)VĮ "Valstybinių miškų urėdija" direktoriaus atsakymas (PDF)
2018-05-31Savo iniciatyvaDėl nekilnojamojo turto vystytojų galimo dalyvavimo, rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planąVilniaus miesto savivaldybės administraciją

SĮ "Vilniaus planas" (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-31Vilniaus miesto Panerių seniūnijos bendruomenės Dėl pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniamsVilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-31Vilniaus miesto Žemųjų Panerių bendruomenėDėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniųVilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-17Vilniaus miesto Salininkų gyventojaiDėl problemų, susijusių su baru „Pervaža“ Salininkų g. VilniujeVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-08Barbara ŠafranavičienėDėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimoVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-04-16 Savo iniciatyvaDėl Trakų Vokės dvaro sodybos parko tvarkymo projekto (pakartotinis kreipimasis)SĮ „Vilniaus planas“

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas
I dalis (PDF);
II dalis (PDF);
III dalis (PDF).
2018-04-16Dėl Jaunystės ir Vėjo gatvių dangos atnaujinimoGauta papildoma informacijaVilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-03-27Savo iniciatyva Dėl plynų kirtimų regioniniuose parkuoseAplinkos ministrą Kęstutį Navicką (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2018-02-14 Savo iniciatyvaDėl Trakų Vokės dvaro sodybos parko tvarkymo projekto Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Viešajai įstaigai „Vilniaus miesto parkai“ (PDF)

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ atsakymas (PDF)
2018-02-08 Vilniaus miesto Naujasodžio gatvės gyventojaiDėl Naujasodžio gatvės kokybės Vilniaus miesto savivaldybės merą (PDF) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-02-02Savo iniciatyvaDėl mišrias statybines ir griovimo atliekas Salininkuose tvarkančios bendrovės veiklosVilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
vedėją (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento 2018-09-14 atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento atsakymas (PDF)
2018-01-26Savo iniciatyvaDėl policijos veiklos Naujininkų seniūnijojeVilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (PDF)Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakymas (PDF)
2018-01-26Savo iniciatyvaDėl Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbųVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-01-08Savo iniciatyvaDėl Vyriausybės delsimo pateikti savo išvadą Įstatymo projektui Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį (PDF)
2018-01-04Savo iniciatyva Dėl Vilniaus kogeneracinės elektrinės Taršos leidimų Aplinkos apsaugos agentūrą (PDF)
2018-01-03Vilniaus miesto, Naujininkų gyventoja Nijolė AndriukaitienėDėl reorganizuojamo vaikų darželio-lopšelio KLEVELIS Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-01-03Vilniaus miesto Kapsų gatvės gyventojaiDėl prekybos centro veiklosLietuvos Respublikos aplinkos ministrą
Vilniaus miesto savivaldybės merą
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
viršininką
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
direktorių
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
direktorių (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM atsakymas (PDF)
Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas e. paštu (PDF)
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsakymas (PDF)
2017-11-02Trakų Vokės bendruomenė Trakų Vokės bendruomenės nuogąstauja, kad tiesiant vandentiekio ir nuotekų magistrales per Vokės upę gali būti padaryta žala šiose vietose esančiai bioįvairovei Aplinkos ministrą Kęstutį Navicką (PDF)Aplinkos ministro atsakymas (PDF)
2017-11-02Elena DudenienėDėl iškeldinimo iš socialinio būsto SĮ „Vilniaus miesto būstas" (PDF)
2017-08-17Savo iniciatyvaDėl Vilniaus miesto savivaldybės socialinės infrastruktūros mokesčio ir statybos leidimų išdavimo tvarkos teisėtumo ir prielaidų korupcijai pasireikšti Teisingumo ministeriją, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (PDF)Teisingumo ministerijos atsakymas (PDF)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymas (PDF)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymas su sprendimu ir įpareigojimu (PDF)
2017-07-25Savo iniciatyvaDėl galimo teisės aktų ir Orhuso konvencijos nesilaikymoLietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą
Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją
Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (PDF)
Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-07-25Savo iniciatyvaDėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narius ir sostinės merą Remigijų Šimašių
2017-06-27Savo iniciatyvaDėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto poskyrio naikinimo Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką
Saulių Skvernelį,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą
Eimutį Misiūną,
Lietuvos Respublikos generalinį policijos komisarą
Liną Pernavą (PDF)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymas (PDF)
Policijos departamento prie VRM atsakymas (PDF)
Vidaus reikalų ministerijos atsakymas (PDF)
Vilniaus oro uosto administracijos atsakymas (PDF)
2017-06-21
2017-06-23
Vilniaus miesto Kapsų g., Kaminkelio g. ir Telšių g. gyventojaiDėl vaikų žaidimo aikštelėsVilniaus miesto merą Remigijų Šimašių (PDF)
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsakymas (PDF)
2017-06-20Panerių seniūnijos bendruomenių atstovaiDėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitosVilniaus miesto savivaldybės administraciją
SĮ "Vilniaus planas" (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-06-16Kristupas KavaliauskasDėl taikomų mokesčiųLietuvos Respublikos aplinkos ministeriją
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyrių (PDF)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-06-15Savo iniciatyvaDėl policijos skyriaus naikinimo Vilniaus Naujininkų rajoneLietuvos Respublikos ministrą pirmininką Saulių Skvernelį
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą
Eimutį Misiūną
Vilniaus miesto savivaldybės merą
Remigijų Šimašių
Lietuvos Respublikos generalinį policijos komisarą
Liną Pernavą (PDF)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymas (PDF);
Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atsakymas (PDF)
Vidaus reikalų ministerijos atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-06-15Trakų Vokės bendruomenėsDėl medžių būklės šalia Trakų Vokės koplyčios įvertinimoVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2017-06-08Marytė KiškienėDėl socialinio būsto skyrimoSĮ "Vilniaus miesto būsto" direktorių (PDF)SĮ "Vilniaus miesto būstas" atsakymas (PDF)
2017-06-08Dalia Marytė ir Viktoras KasulaičiaiDėl neteisėtai užtverto įvažiavimo į sodų bendrijoje „Šilelis“, esantį žemės sklypąValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie AM
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsakymas (PDF)
2017-06-06Helmutas BrakisDėl Daniliškių gatvės Trakų Vokėje kokybėsVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus atsakymas (PDF)
2017-06-05Danutė AlišauskienėDėl atliktų namo renovacijos darbųVšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriui (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus atsakymas (PDF)
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros atsakymas (PDF)
2017-06-05Trakų Vokės bendruomenėDėl Daniliškių kapinių praplėtimoVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui Mindaugui Pakalniui (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-05-03Onutė ŠčerbienėDėl SĮ "Susisiekimo paslaugos" planų panaikinti autobusų maršrutąVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių Virginijų Paužą,
SĮ "Susisiekimo paslaugos" direktorę Modestą Gusarovienę (PDF)
SĮ "Susisiekimo paslaugos" atsakymas (PDF)
2017-04-26Ona Adomaitienė Dėl žudomų Ozo parko tvenkiniuose apsigyvenusių laukinių paukščių Vilniaus miesto savivaldybę, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (PDF)Vilniaus apskr. vyr. policijos komisariato atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės (PDF)
Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
2017-04-25Virginija Šopienė Dėl kapinių plėtros Birštono r., Ivoniškio k. Aplinkos ministeriją, Birštono rajono savivaldybės administraciją, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (PDF)Birštono rajono savivaldybės atsakymas (PDF);
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atsakymas (PDF) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atsakymas (PDF)
Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento
(PDF)
2017-04-24Vilniaus Užusienio bendruomenėDėl pagalbos organizuojant tradicinį futbolo turnyrąVilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamentą (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-04-20Savo iniciatyva Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos priemonių plano tvirtinimo Aplinkos ministrą Kęstutį Navicką, Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorę Agnę Kniežaitę - Gofmanę (PDF)Aplinkos ministro atsakymas (PDF)
2017-04-18Neprisistatęs asmuoDėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros vedėjo darbo veiklosAplinkos ministeriją, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (PDF)Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-04-14Virginijus Sungaila Dėl Mažeikiuose, Žemaitijos ir Pavasario gatvių sankryžoje, tarp gyvenamųjų namų pradėtos statyti naujos degalinėsAplinkos ministrą Kęstutį Navicką, Mažeikių rajono savivaldybės merą Antaną Tenį, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (PDF)Mažeikių rajono savivaldybės mero atsakymas (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsakymas (PDF)
2017-04-12Mykolas Majauskas dėl Živilės ŽurauskienėsDėl Vilniaus miesto savivaldybės galimai neteisėtų veiksmų vykdymo, pažeidžiant gyventojų teisesVilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių (PDF)
2017-04-10Viktor BedunkevičDėl Vilniaus oro uosto triukšmo lygio monitoringo Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (PDF)Vilniaus oro uosto atsakymas (PDF)
2017-04-10Viktor BedunkevičDėl UAB "Naujininkų ūkis" atstovo veiksmų, bendraujant su namo gyventojais ir atliekamų remonto darbų, keičiant bendro naudojimo dušų sistemasVilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-03-29Žemųjų Panerių gyventojai Dėl planuojamo atidaryti naujo baro Ūmėdžių g. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorių Mindaugą Pakalnį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros deparatmento atsakymas (PDF)
2017-03-28Irina Boldyreva Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo Mūrinės Vokės gatvėje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2017-03-28Kęstutis Kvietkauskas Dėl urėdo Algimanto Juozo Kundroto galimybių toliau eiti pareigasGeneralinį miškų urėdą Rimantą Prūsaitį (PDF)Generalinės miškų urėdijos atsakymas (PDF)
2017-03-23Kristina VerbliuglevičienėDėl UAB "Atliekų rūšiavimo centras" vykdomos veiklos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių Marių Švaikauską, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrių (PDFF)Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės centro prie SAM Vilniaus departamento atsakymas (PDF)
2017-03-23Savo iniciatyva Dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko galimų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją PDF)Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atsakymas (PDF)
2017-03-23Savo iniciatyva Dėl Rūtos Revoldienės galimų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (PDF)Vyriausiąją tarnybinės etikos komisijos atsakymas (PDF)
2017-03-22Tomas Kaziukevičius Dėl nelegaliai vykdomos veiklos daugiabučio namo bute, dėl kurios finansiškai kenčia kitų butų savininkai ir gyventojaiVilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 2 PK viršininką Erik Jalovik (PDF)Dėl duomenų apsaugos atsakymas neviešinamas.
2017-03-22Gabrielė Vaitkevičiūtė Dėl duomenų apie kailinius gyvūnus gyvūnus auginančių įmonių pajamas, mokesčių lengvatas, gautas iš valstybės Valstybinę mokesčių inspekciją (PDF)Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas (PDF)
2017-03-14Olga ŠugalskajaDėl nuotekų sistemos tvarkymo ir avarinės situacijos sutvarkymo E. Pletiarytės g. 30Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių Virginijų Paužą, UAB "ADMI" (PDF)UAB "ADMI" atsakymas (PDF)
2017-03-13Ona Dilienė Dėl UAB "Naujininkų ūkis" taikomų mokesčių ir namo administratoriaus veiklosVilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, UAB "Naujininkų būstas" (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos atsakymas (PDF)
2017-03-09Ona Gylytė Dėl žmonių sveikatai pavojingų sąlygų Brolių g. 17 daugiabučio namo kieme, atsiradusių dėl neišvežamų šiukšlių ir išpilamų fekalijųVilniaus miesto merą Remigijų Šimašių, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrą prie SAM (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės centro prie SAM atsakymas (PDF)
2017-03-02Bronislovas Domarkas Dėl daugiabučio namo Klaipėdos raj. bendrojo naudojimo objektų valdymo Aplinkos ministeriją (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-02-27Viktor BedunkevičDėl UAB "Naujininkų ūkis"Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-02-27Helena Dargelienė Dėl pagalbos sprendžiant probleminę situaciją daugiabutyje, Pelesos g. Vilniaus m. 3-iąjį PK, Naujininkų policijos nuovadą (PDF)Dėl duomenų apsaugos atsakymas nepateikiamas
2017-02-24Savo iniciatyva Dėl Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Dzūkų filialo patalpų būklėsVilniaus miesto merą Remigijų Šimašių (PDF), (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-02-21Vilius Nalivaika Dėl 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" aprašo projektoSocialinės apsaugos ir darbo ministeriją (PDF)
2017-02-21Laura SimonaitytėDėl finansavimo skyrimo Jaunystės ir Vėjo gatvių Vilniuje rekonstravimo (asfaltavimo) darbamsSusisiekimo ministrą Roką Masiulį, Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorių Egidijų Skrodenį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
Susisiekimo ministerija (PDF)
2017-02-17Mūrinės Vokės g. gyventojaiDėl pasibaigusio vandens šulinyje UAB "Vilniaus vandenys" (PDF)Vanduo buvo atvežtas.
2017-02-13Panevėžio rajono gyventojai Dėl eilę metų netvarkomo didelio kiekio kineskopų stiklo duženų Panevėžio rajone, Sodeliškių kaimePanevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui (PDF), Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-02-09Savo iniciatyva Dėl keturračių transporto priemonių neteisėto eismo miško keliuose ir bekelėseAplinkos ministerijai (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-02-08Tomas Kaziukevičius Dėl viename iš butų neįrengto karšto vandens apskaitos prietaiso, dėl kurio finansiškai kenčia kitų butų savininkai ir gyventojai UAB "Vilniaus energija" administraciją (PDF)UAB "Vilniaus energija" atsakymas (PDF)
2017-02-07Janas ZagorskisDėl Dariaus ir Girėno g. daugiabučio namo renovacijos broko VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrą, VŠĮ "Atnaujinkime miestą", UAB "Magirnis" (PDF)VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros atsakymas (PDF)
2017-02-04Laima Rudokienė dėl Sveikatos apsaugos ministerijos nereagavimo į kreipimąsi dėl Justui Rudokui reikalingų medikamentų finansavimoSveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą (PDF) Sveikatos apsaugos ministro atsakymas (PDF)
2017-02-02Savo iniciatyva Dėl susitikimo su Vilniaus bendruomenių atstovais dėl krematoriumo statybos Vilniuje (PPDF)Vilniaus miesto savivaldybei (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-02-01Rasa RamanauskaitėDėl Enduro klubo motociklistų kelionės aplink Lietuvą miškaisValstybinę aplinkos apsaugos tarnybą (PDF)Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
2017-01-31Gabrielė Vaitkevičiūtė Dėl duomenų apie kailinių gyvūnų fermasValstybinę maisto ir veterinarijos tarnybos administraciją (PDF), Valstybinę mokesčių inspekciją (PDF), Lietuvos Respublikos vyriausiąją valstybinę darbo inspekciją (PDF)Žemės ūkio ministerijos atsakymas (PDF)
Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas (PDF)
Valstybinės darbo inspekcijos atsakymas (PDF)
Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos posėdis (PDF)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (PDF)
2017-01-31Marija Sakalauskienė Dėl viešojo transporto maršrutų nepakankamumo Naujininkų rajoneVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)SĮ "Susisiekimo paslaugos" atsakymas (PDF)
2017-01-31Eduard KrasovskijDėl gyvenamojo daugiabučio nesaugios ir avarinės būklėsVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2017-01-31Viktor BedunkevičDėl Vilniaus oro uosto taikomų triukšmo mažinimo priemonių ir kontrolės sistemos VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo administraciją (PDF)Vilniaus oro uosto atsakymas (PDF)
2017-01-31Irena Ivancova Dėl susidariusių problemų ir tolimesnio gyvenamojo daugiabučio namo statuso Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą, VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo administraciją, UAB "Naujininkų ūkis" (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus oro uosto atsakymas (PDF)
2017-01-31Leonid ŠavlovskijDėl informacijos pateikimo Policijos departamentui prie VRM (PDFF)Dėl duomenų apsaugos raštas nepateikiamas viešai peržiūrai
2017-01-27Erika BuivydienėDėl UAB "Naujininkų ūkis" taikomų mokesčiųVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus atsakymas (PDF)
2017-01-27Savo iniciatyva Dėl Vilniaus gyventojų apklausos dėl krematoriumo statybos Vilniuje Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-01-23Česlova Lazdovskaja Dėl apšvietimo įrengimo daugiabučių namų kiemuoseVilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijos seniūną Mindaugą Kuncaitį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-01-06Dalia Marytė ir Viktoras KasulaičiaiDėl neteisėto įvažiavimo į sodų bendriją užtvėrimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą
Nacionalinės žemės tarnybą prie ŽŪM
(PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (PDF)
2017-01-05Savo iniciatyvaDėl naujų reikalavimų pristatant atliekas į stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles2017-01-05 Aplinkos apsaugos ministeriją (PDF) 2017-01-20 Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)