Seimo aplinkos apsaugos komitete pradedamos svarstyti Seimo nario Lino Balsio kartu su kolegomis iš įvairių frakcijų įregistruotos Miškų įstatymo pataisos. Šios pataisos pateiktos atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išvadą, kuria nurodoma Seimui pašalinti dar 2017 metais skubotai priimtų įstatymo pataisų, kuriomis buvo įgyvendinama valstybinių miškų ūkio valdymo reforma, spragoms.

Pasak Seimo nario Lino Balsio, komitete pasiekta principinė nuostata – taisyti priimtą įstatymą.

„Aplinkos apsaugos komiteto nariai apsisprendė dėl pamatinės nuostatos – nepalikti tokio Miškų įstatymo, koks jis yra dabar, po įgyvendintos urėdijų reformos, o imti tobulinti įstatymą, reglamentuojantį valstybinių miškų ūkio valdymą.  Pagal mūsų siūlymus Valstybinių miškų urėdija taptų vadovaujančia organizacija, o esami dabartinės įmonės padaliniai įgytų juridinį statusą, taip pat būtų įtvirtinta, kad struktūroje išlieka girininkijos. Taip būtų stiprinama  pagrindinė miškų ūkio sistemos funkcija – saugoti, puoselėti ir atkurti miškus, būtų sugrąžintas prestižas miškininko profesijai“, – sakė L. Balsys.

Miškų įstatymo pakeitimo projektą yra įregistravę Seimo nariai L. Balsys, A. Salamakinas, J. Razma, K. Bacvinka.

Su įstatymo projektu galima susipažinti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1414934

Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=pOFlYqjMECc