DATAĮ SEIMO NARĮ KREIPĖSIPROBLEMASEIMO NARYS KREIPĖSI ĮGAUTI ATSAKYMAI
2020-07-22 Savo iniciatyvaDėl įmonei išduoto taršos leidimoAplinkos apsaugos agentūrą
Aplinkos apsaugos departamentą prie AM
Nacionalinį visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentą (PDF)
2020-07-20 Savo iniciatyvaDėl vykdomos veiklos teisėtumo valstybiniame žemės sklypeNacionalinės žemės tarnybos direktorių (PDF)
2020-07-20Savo iniciatyvaDėl susidariusio atliekų sąvartyno SalininkuoseVilniaus miesto savivaldybės administraciją
Aplinkos apsaugos departamentą prie AM
Aplinkos apsaugos agentūrą
Nacionalinį visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentą (PDF)
Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
Aplinkos apsaugos departamento prie AM atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2020-06-05Savo iniciatyvaDėl projekto „Požeminės perėjos įrengimas Vilniaus miesto Zuikių gatvėje“ tolesnio įgyvendinimoVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto mero pavaduotojo atsakymas (PDF)
2020-06-04Savo iniciatyvaPastabos ir pasiūlymai aplinkos ministro įsakymo projektui "Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant birias kietąsias medžiagas"Aplinkos ministeriją
Aplinkos apsaugos departamentą prie AM (PDF)
2020-05-22Lietuvos radijo mėgėjų draugijaDėl įsakymo atšaukimo Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriui Feliksui Dobrovolskiui (PDF)Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus atsakymas (PDF)
2020-05-15Savo iniciatyvaDėl požeminės perėjos įrengimo Vilniaus miesto Zuikių gatvėjeMinistrą Pirmininką Saulių Skvernelį (PDF)Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsakymas (PDF)
Susisiekimo ministro atsakymas (PDF)
2020-05-08Salininkų bendruomenės asociacijaDėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ vykdomos galimai kenksmingos veiklosAplinkos apsaugos departamentą prie AM
Nacionalinį visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentą
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją
Aplinkos apsaugos departamento prie AM atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Vilniaus departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2020-02-24Savo iniciatyvaDėl pastabų ir pasiūlymo patikslintai UAB ,,Vilniaus kogeneracinė jėgainė'' paraiškai Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gautiAplinkos apsaugos agentūrą (PDF)Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
2020-01-10Salininkų bendruomenės asociacijaDėl pasiūlymų ir pastabų MB „Verslo piemenys“ parengtai UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitaiMB „Verslo piemenys“
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Vilniaus departamentui
UAB „Atliekų rūšiavimo centras“
Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui prie AM
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (PDF)
Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM atsakymas (PDF)
2020-01-08Vilniaus miesto Naujininkų seniūnijos gyventojasDėl susitikimo su Žemės ūkio ministruLietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (PDF)
2019-12-09Savo iniciatyvaDėl nepaklotų lietaus vandens nuotekų tinklų Baltosios Vokės ir Juodšilių gatvių sankryžoje bei vandens kolonėlės Mūrinės Vokės gatvėjeLietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą;
UAB "Vilniaus vandenys" administraciją (PDF)
UAB "Vilniaus vandenys" atsakymas dėl vandens kolonėlės Mūrinėje Vokėje (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Aplinkos projektų valdymo agentūros atsakymas (PDF)
2019-11-21Vilniaus Panerių seniūnijos atstovaiDėl informacijos pateikimoLietuvos geologijos tarnybą

Aplinkos ministeriją (PDF)
Lietuvos geologijos tarnybos atsakymas
(PDF);

Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2019-11-18Savo iniciatyvaSeimo nario pasiūlymas dėl numatomo požeminio pėsčiųjų tunelio ties Zuikių gatve VilniujeSĮ „Vilniaus planas“ (PDF)SĮ „Vilniaus planas“ atsakymas (PDF)
2019-11-14Vilniaus Panerių seniūnijos atstovaiDėl Lietuvos geologijos tarnybos prie AM sprendimo projekto Lietuvos geologijos tarnybos direktorių (PDF)Lietuvos geologijos tarnybos atsakymas (PDF)
2019-11-11Vilniaus Panerių seniūnijos atstovaiDėl smėlio ir žvyro telkiniųLietuvos geologijos tarnybą
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją
Aplinkos apsaugos agentūrą
Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą (PDF)
Lietuvos geologijos tarnybos atsakymas (PDF)

Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
2019-11-08Vilniaus Panerių seniūnijos atstovaiDėl problemų Aukštuosiuose Paneriuose Vilniaus miesto savivaldybės merą ir administracijos direktorių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2019-08-07 Savo iniciatyvaDėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimoValstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie AM (PDF)Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM atsakymas (PDF)
2019-07-25Vilniaus miesto Pumpurų g. atstovasDėl Pumpurų gatvės privažiavimo kelio Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2019-07-09Vilniaus miesto Dzūkų g. gyventojaiDėl prekybos alkoholiu šalia gyvenamųjų namų ir švietimo įstaigųVilniaus miesto savivaldybės administraciją

Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (PDF)
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2019-06-03Savo iniciatyvaDėl Klaipėdos zoologijos sodoAplinkos ministrą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorių

Aplinkos apsaugos departamento prie AM direktorių (PDF)
Aplinkos apsaugos departamento prie AM atsakymas (PDF)
2019-05-09Trakų Vokės bendruomenės atstovaiDėl atskiro sklypo formavimo ir pertvarkymo prie Parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių Trakų Vokėje Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių
Povilą Poderskį

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoją Danutą Narbut (PDF)
2019-05-02Savo iniciatyvaDėl neatsakingo elgesio su cirko gyvūnu Aplinkos ministeriją, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Aplinkos apsaugos departamentą, Kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos (PDF)Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakymas (PDF)

Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2019-05-02Vilniaus miesto Agrastų gatvės gyventojaiDėl nuolat prie gyvenamųjų namų statomų vilkikų, kurie trikdo eismą vietovėje, skleidžia nuolatinę oro ir garso taršą, sukelia pavojų gyventojų sveikatai ir gyvenamajai aplinkaiLietuvos Respublikos finansų ministrą Vilių Šapoką

Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotoją, einantį generalinio direktoriaus pareigas, Joną Miškinį (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakymas (PDF)

Finansų ministro atsakymas (PDF)

Aplinkos apsaugos departamento prie AM atsakymas (PDF)
2019-04-30Vilniaus miesto Agrastų gatvės gyventojaiDėl nuolatinės oro ir garso taršos Agrastų gatvėjeNacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento direktorę Rolandą Lingienę (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atsakymas (PDF)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro matavimų duomenys (PDF)
2019-04-03Lietuvos radijo mėgėjų draugijaDėl pakeisto Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo, apsunkinančio radijo mėgėjų veiklą LietuvojeLietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorių Feliksą Dobrovolskį (PDF)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį (PDF)
Ryšių reguliavimo tarnybos atsakymas (PDF)

Krašto apsaugos ministerijos atsakymas (PDF)
2019-02-13Savo iniciatyva Dėl Trakų Vokės dvaro parko tvarkymo Vilniaus savivaldybės įmonę VšĮ "Vilniaus planas" (PDF)Vilniaus savivaldybės įmonės VšĮ "Vilniaus planas" atsakymas (PDF)
2019-02-05Daugiabučio gyvenamojo namo gyventojaDėl daugiabučiame name galimai neatliekamų stogo remonto darbųVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyrių

UAB "Naujininkų ūkis" (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)

UAB "Naujininkų ūkis" atsakymas (PDF)
2019-01-23Daugiabučio gyvenamojo namo atstovasDėl itin prastos būklės pėsčiųjų kelio ir laiptų prie daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Prūsų g. 14, Vilnius.Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2019-01-14Salininkų bendruomenės asociacijaDėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ atliekų tvarkymo veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir leidimo panaikinimoAplinkos apsaugos agentūrą

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie SAM

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą

Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą
(PDF)
UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ direktoriaus atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos atsakymas (PDF)

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atsakymas (PDF)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM atsakymas (PDF)
2019-01-03Takų Vokės bendruomenė „Versmė“Dėl neleidžiamo formuoti atskiro sklypo prie Parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių Trakų Vokėje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorių Vidmantą Bezarą (PDF)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsakymas (PDF)
2018-12-18Savo iniciatyva Dėl darbuotojų skaičiaus kailinių gyvūnų fermose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoją Violetai Latvienei,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkę Editą Janušienę (PDF)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas (PDF)
2018-12-14Vilniaus miesto Rodūnios kelias g. 26 namo gyventojai Dėl automobilių stovėjimo aikštelės sutvarkymo, įrengiant papildomas vietas automobiliams statyti bei kelio ženklo, draudžiančio automobilių stovėjimą, pastatymoVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento
Eismo organizavimo skyrių (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-11-13Trakų Vokės gyventojų bendrijaSkundas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoto ir statybą leidžiančio dokumentoValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininkę

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją

Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos papildomas atsakymas (PDF)
2018-11-13Vilniaus miesto Salininkų gyventojaiDėl naujos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimoVilniaus miesto merą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrių (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-10-16Lentvario viešpaties apsireiškimo Švč. M. Marijai parapijos atstovaiDėl neleidžiamo formuoti atskiro sklypo prie Parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių Trakų Vokėje Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių
Povilą Poderskį

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoją Danutą Narbut (PDF)
2018-10-11Trakų Vokės bendruomenių atstovaiDėl sandėlio projektavimo ir statybos valstybiniame žemės sklype, adresu E. Pliaterytės g. 2, VilniusVilniaus miesto merą
Remigijų Šimašių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių
Povilui Poderskiui

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
direktorių Laimoną Čiaką

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
viršininkę Eglę Kuklierienę (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-10-03Vilniaus miesto Paupio g. gyventojaiDėl planuojamo Paupio g. medžių iškirtimoVilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (PDF)
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2018-10-02Asociacija „Panevėžio gyvūnų globos draugija“Dėl gyvūnų prieglaudos išsaugojimoLietuvos Respublikos teisingumo ministrą Elviną Jankevičių (PDF)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus atsakymas (PDF)
2018-09-27Sakalų kaimo (Šalčininkų r.) gyventojaiDėl įmonės ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir srutų tvarkymo taisyklių galimų pažeidimų kiaulių fermoje Sakalų kaimeLietuvos Respublikos aplinkos ministrą Kęstutį Navicką

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (PDF)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro atsakymas (PDF)
2018-09-26Vilniaus miesto Salininkų gyventojaiDėl Vilniaus oro uosto plėtros ir perspektyvinio kilimo-tūpimo tako statybos informacijos ir dokumentų pateikimoLietuvos Respublikos susisiekimo ministrą Roką Masiulį

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo direktorių Dainių Čiuplį

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį (PDF)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas Vilniaus miesto teritorijoje esančio žemės sklypo (Salininkai, Naujininkų seniūnija) savininkų atstovui (PDF)
2018-09-14Savo iniciatyvaDėl medienos prekybos vidaus ir užsienio rinkoseVĮ "Valstybinių miškų urėdija" direktorių Marių Pulkauninką (PDF)VĮ "Valstybinių miškų urėdija" direktoriaus atsakymas (PDF)
2018-05-31Savo iniciatyvaDėl nekilnojamojo turto vystytojų galimo dalyvavimo, rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planąVilniaus miesto savivaldybės administraciją

SĮ "Vilniaus planas" (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-31Vilniaus miesto Panerių seniūnijos bendruomenės Dėl pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniamsVilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-31Vilniaus miesto Žemųjų Panerių bendruomenėDėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniųVilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-17Vilniaus miesto Salininkų gyventojaiDėl problemų, susijusių su baru „Pervaža“ Salininkų g. VilniujeVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-05-08Barbara ŠafranavičienėDėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimoVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-04-16 Savo iniciatyvaDėl Trakų Vokės dvaro sodybos parko tvarkymo projekto (pakartotinis kreipimasis)SĮ „Vilniaus planas“

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas
I dalis (PDF);
II dalis (PDF);
III dalis (PDF).
2018-04-16Dėl Jaunystės ir Vėjo gatvių dangos atnaujinimoGauta papildoma informacijaVilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-03-27Savo iniciatyva Dėl plynų kirtimų regioniniuose parkuoseAplinkos ministrą Kęstutį Navicką (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2018-02-14 Savo iniciatyvaDėl Trakų Vokės dvaro sodybos parko tvarkymo projekto Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Viešajai įstaigai „Vilniaus miesto parkai“ (PDF)

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ atsakymas (PDF)
2018-02-08 Vilniaus miesto Naujasodžio gatvės gyventojaiDėl Naujasodžio gatvės kokybės Vilniaus miesto savivaldybės merą (PDF) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-02-02Savo iniciatyvaDėl mišrias statybines ir griovimo atliekas Salininkuose tvarkančios bendrovės veiklosVilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
vedėją (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento 2018-09-14 atsakymas (PDF)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento atsakymas (PDF)
2018-01-26Savo iniciatyvaDėl policijos veiklos Naujininkų seniūnijojeVilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (PDF)Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakymas (PDF)
2018-01-26Savo iniciatyvaDėl Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbųVilniaus miesto savivaldybės administraciją (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-01-08Savo iniciatyvaDėl Vyriausybės delsimo pateikti savo išvadą Įstatymo projektui Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį (PDF)
2018-01-04Savo iniciatyva Dėl Vilniaus kogeneracinės elektrinės Taršos leidimų Aplinkos apsaugos agentūrą (PDF)
2018-01-03Vilniaus miesto, Naujininkų gyventoja Nijolė AndriukaitienėDėl reorganizuojamo vaikų darželio-lopšelio KLEVELIS Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2018-01-03Vilniaus miesto Kapsų gatvės gyventojaiDėl prekybos centro veiklosLietuvos Respublikos aplinkos ministrą
Vilniaus miesto savivaldybės merą
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
viršininką
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
direktorių
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
direktorių (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM atsakymas (PDF)
Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas e. paštu (PDF)
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsakymas (PDF)
2017-11-02Trakų Vokės bendruomenė Trakų Vokės bendruomenės nuogąstauja, kad tiesiant vandentiekio ir nuotekų magistrales per Vokės upę gali būti padaryta žala šiose vietose esančiai bioįvairovei Aplinkos ministrą Kęstutį Navicką (PDF)Aplinkos ministro atsakymas (PDF)
2017-11-02Elena DudenienėDėl iškeldinimo iš socialinio būsto SĮ „Vilniaus miesto būstas" (PDF)
2017-08-17Savo iniciatyvaDėl Vilniaus miesto savivaldybės socialinės infrastruktūros mokesčio ir statybos leidimų išdavimo tvarkos teisėtumo ir prielaidų korupcijai pasireikšti Teisingumo ministeriją, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (PDF)Teisingumo ministerijos atsakymas (PDF)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymas (PDF)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymas su sprendimu ir įpareigojimu (PDF)
2017-07-25Savo iniciatyvaDėl galimo teisės aktų ir Orhuso konvencijos nesilaikymoLietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą
Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją
Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (PDF)
Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-07-25Savo iniciatyvaDėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narius ir sostinės merą Remigijų Šimašių
2017-06-27Savo iniciatyvaDėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto poskyrio naikinimo Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką
Saulių Skvernelį,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą
Eimutį Misiūną,
Lietuvos Respublikos generalinį policijos komisarą
Liną Pernavą (PDF)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymas (PDF)
Policijos departamento prie VRM atsakymas (PDF)
Vidaus reikalų ministerijos atsakymas (PDF)
Vilniaus oro uosto administracijos atsakymas (PDF)
2017-06-21
2017-06-23
Vilniaus miesto Kapsų g., Kaminkelio g. ir Telšių g. gyventojaiDėl vaikų žaidimo aikštelėsVilniaus miesto merą Remigijų Šimašių (PDF)
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsakymas (PDF)
2017-06-20Panerių seniūnijos bendruomenių atstovaiDėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitosVilniaus miesto savivaldybės administraciją
SĮ "Vilniaus planas" (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-06-16Kristupas KavaliauskasDėl taikomų mokesčiųLietuvos Respublikos aplinkos ministeriją
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyrių (PDF)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-06-15Savo iniciatyvaDėl policijos skyriaus naikinimo Vilniaus Naujininkų rajoneLietuvos Respublikos ministrą pirmininką Saulių Skvernelį
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą
Eimutį Misiūną
Vilniaus miesto savivaldybės merą
Remigijų Šimašių
Lietuvos Respublikos generalinį policijos komisarą
Liną Pernavą (PDF)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymas (PDF);
Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atsakymas (PDF)
Vidaus reikalų ministerijos atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-06-15Trakų Vokės bendruomenėsDėl medžių būklės šalia Trakų Vokės koplyčios įvertinimoVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2017-06-08Marytė KiškienėDėl socialinio būsto skyrimoSĮ "Vilniaus miesto būsto" direktorių (PDF)SĮ "Vilniaus miesto būstas" atsakymas (PDF)
2017-06-08Dalia Marytė ir Viktoras KasulaičiaiDėl neteisėtai užtverto įvažiavimo į sodų bendrijoje „Šilelis“, esantį žemės sklypąValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie AM
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsakymas (PDF)
2017-06-06Helmutas BrakisDėl Daniliškių gatvės Trakų Vokėje kokybėsVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus atsakymas (PDF)
2017-06-05Danutė AlišauskienėDėl atliktų namo renovacijos darbųVšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriui (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus atsakymas (PDF)
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros atsakymas (PDF)
2017-06-05Trakų Vokės bendruomenėDėl Daniliškių kapinių praplėtimoVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui Mindaugui Pakalniui (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-05-03Onutė ŠčerbienėDėl SĮ "Susisiekimo paslaugos" planų panaikinti autobusų maršrutąVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių Virginijų Paužą,
SĮ "Susisiekimo paslaugos" direktorę Modestą Gusarovienę (PDF)
SĮ "Susisiekimo paslaugos" atsakymas (PDF)
2017-04-26Ona Adomaitienė Dėl žudomų Ozo parko tvenkiniuose apsigyvenusių laukinių paukščių Vilniaus miesto savivaldybę, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (PDF)Vilniaus apskr. vyr. policijos komisariato atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės (PDF)
Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
2017-04-25Virginija Šopienė Dėl kapinių plėtros Birštono r., Ivoniškio k. Aplinkos ministeriją, Birštono rajono savivaldybės administraciją, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (PDF)Birštono rajono savivaldybės atsakymas (PDF);
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atsakymas (PDF) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atsakymas (PDF)
Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento
(PDF)
2017-04-24Vilniaus Užusienio bendruomenėDėl pagalbos organizuojant tradicinį futbolo turnyrąVilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamentą (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-04-20Savo iniciatyva Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos priemonių plano tvirtinimo Aplinkos ministrą Kęstutį Navicką, Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorę Agnę Kniežaitę - Gofmanę (PDF)Aplinkos ministro atsakymas (PDF)
2017-04-18Neprisistatęs asmuoDėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros vedėjo darbo veiklosAplinkos ministeriją, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (PDF)Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-04-14Virginijus Sungaila Dėl Mažeikiuose, Žemaitijos ir Pavasario gatvių sankryžoje, tarp gyvenamųjų namų pradėtos statyti naujos degalinėsAplinkos ministrą Kęstutį Navicką, Mažeikių rajono savivaldybės merą Antaną Tenį, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (PDF)Mažeikių rajono savivaldybės mero atsakymas (PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsakymas (PDF)
2017-04-12Mykolas Majauskas dėl Živilės ŽurauskienėsDėl Vilniaus miesto savivaldybės galimai neteisėtų veiksmų vykdymo, pažeidžiant gyventojų teisesVilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių (PDF)
2017-04-10Viktor BedunkevičDėl Vilniaus oro uosto triukšmo lygio monitoringo Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (PDF)Vilniaus oro uosto atsakymas (PDF)
2017-04-10Viktor BedunkevičDėl UAB "Naujininkų ūkis" atstovo veiksmų, bendraujant su namo gyventojais ir atliekamų remonto darbų, keičiant bendro naudojimo dušų sistemasVilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-03-29Žemųjų Panerių gyventojai Dėl planuojamo atidaryti naujo baro Ūmėdžių g. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorių Mindaugą Pakalnį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros deparatmento atsakymas (PDF)
2017-03-28Irina Boldyreva Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo Mūrinės Vokės gatvėje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2017-03-28Kęstutis Kvietkauskas Dėl urėdo Algimanto Juozo Kundroto galimybių toliau eiti pareigasGeneralinį miškų urėdą Rimantą Prūsaitį (PDF)Generalinės miškų urėdijos atsakymas (PDF)
2017-03-23Kristina VerbliuglevičienėDėl UAB "Atliekų rūšiavimo centras" vykdomos veiklos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių Marių Švaikauską, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrių (PDFF)Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės centro prie SAM Vilniaus departamento atsakymas (PDF)
2017-03-23Savo iniciatyva Dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko galimų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją PDF)Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atsakymas (PDF)
2017-03-23Savo iniciatyva Dėl Rūtos Revoldienės galimų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (PDF)Vyriausiąją tarnybinės etikos komisijos atsakymas (PDF)
2017-03-22Tomas Kaziukevičius Dėl nelegaliai vykdomos veiklos daugiabučio namo bute, dėl kurios finansiškai kenčia kitų butų savininkai ir gyventojaiVilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 2 PK viršininką Erik Jalovik (PDF)Dėl duomenų apsaugos atsakymas neviešinamas.
2017-03-22Gabrielė Vaitkevičiūtė Dėl duomenų apie kailinius gyvūnus gyvūnus auginančių įmonių pajamas, mokesčių lengvatas, gautas iš valstybės Valstybinę mokesčių inspekciją (PDF)Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas (PDF)
2017-03-14Olga ŠugalskajaDėl nuotekų sistemos tvarkymo ir avarinės situacijos sutvarkymo E. Pletiarytės g. 30Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių Virginijų Paužą, UAB "ADMI" (PDF)UAB "ADMI" atsakymas (PDF)
2017-03-13Ona Dilienė Dėl UAB "Naujininkų ūkis" taikomų mokesčių ir namo administratoriaus veiklosVilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, UAB "Naujininkų būstas" (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos atsakymas (PDF)
2017-03-09Ona Gylytė Dėl žmonių sveikatai pavojingų sąlygų Brolių g. 17 daugiabučio namo kieme, atsiradusių dėl neišvežamų šiukšlių ir išpilamų fekalijųVilniaus miesto merą Remigijų Šimašių, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrą prie SAM (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
Nacionalinio visuomenės centro prie SAM atsakymas (PDF)
2017-03-02Bronislovas Domarkas Dėl daugiabučio namo Klaipėdos raj. bendrojo naudojimo objektų valdymo Aplinkos ministeriją (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-02-27Viktor BedunkevičDėl UAB "Naujininkų ūkis"Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-02-27Helena Dargelienė Dėl pagalbos sprendžiant probleminę situaciją daugiabutyje, Pelesos g. Vilniaus m. 3-iąjį PK, Naujininkų policijos nuovadą (PDF)Dėl duomenų apsaugos atsakymas nepateikiamas
2017-02-24Savo iniciatyva Dėl Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Dzūkų filialo patalpų būklėsVilniaus miesto merą Remigijų Šimašių (PDF), (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas (PDF)
2017-02-21Vilius Nalivaika Dėl 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" aprašo projektoSocialinės apsaugos ir darbo ministeriją (PDF)
2017-02-21Laura SimonaitytėDėl finansavimo skyrimo Jaunystės ir Vėjo gatvių Vilniuje rekonstravimo (asfaltavimo) darbamsSusisiekimo ministrą Roką Masiulį, Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorių Egidijų Skrodenį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
Susisiekimo ministerija (PDF)
2017-02-17Mūrinės Vokės g. gyventojaiDėl pasibaigusio vandens šulinyje UAB "Vilniaus vandenys" (PDF)Vanduo buvo atvežtas.
2017-02-13Panevėžio rajono gyventojai Dėl eilę metų netvarkomo didelio kiekio kineskopų stiklo duženų Panevėžio rajone, Sodeliškių kaimePanevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui (PDF), Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-02-09Savo iniciatyva Dėl keturračių transporto priemonių neteisėto eismo miško keliuose ir bekelėseAplinkos ministerijai (PDF)Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)
2017-02-08Tomas Kaziukevičius Dėl viename iš butų neįrengto karšto vandens apskaitos prietaiso, dėl kurio finansiškai kenčia kitų butų savininkai ir gyventojai UAB "Vilniaus energija" administraciją (PDF)UAB "Vilniaus energija" atsakymas (PDF)
2017-02-07Janas ZagorskisDėl Dariaus ir Girėno g. daugiabučio namo renovacijos broko VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrą, VŠĮ "Atnaujinkime miestą", UAB "Magirnis" (PDF)VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros atsakymas (PDF)
2017-02-04Laima Rudokienė dėl Sveikatos apsaugos ministerijos nereagavimo į kreipimąsi dėl Justui Rudokui reikalingų medikamentų finansavimoSveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą (PDF) Sveikatos apsaugos ministro atsakymas (PDF)
2017-02-02Savo iniciatyva Dėl susitikimo su Vilniaus bendruomenių atstovais dėl krematoriumo statybos Vilniuje (PPDF)Vilniaus miesto savivaldybei (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-02-01Rasa RamanauskaitėDėl Enduro klubo motociklistų kelionės aplink Lietuvą miškaisValstybinę aplinkos apsaugos tarnybą (PDF)Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (PDF)
2017-01-31Gabrielė Vaitkevičiūtė Dėl duomenų apie kailinių gyvūnų fermasValstybinę maisto ir veterinarijos tarnybos administraciją (PDF), Valstybinę mokesčių inspekciją (PDF), Lietuvos Respublikos vyriausiąją valstybinę darbo inspekciją (PDF)Žemės ūkio ministerijos atsakymas (PDF)
Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas (PDF)
Valstybinės darbo inspekcijos atsakymas (PDF)
Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos posėdis (PDF)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (PDF)
2017-01-31Marija Sakalauskienė Dėl viešojo transporto maršrutų nepakankamumo Naujininkų rajoneVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)SĮ "Susisiekimo paslaugos" atsakymas (PDF)
2017-01-31Eduard KrasovskijDėl gyvenamojo daugiabučio nesaugios ir avarinės būklėsVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
2017-01-31Viktor BedunkevičDėl Vilniaus oro uosto taikomų triukšmo mažinimo priemonių ir kontrolės sistemos VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo administraciją (PDF)Vilniaus oro uosto atsakymas (PDF)
2017-01-31Irena Ivancova Dėl susidariusių problemų ir tolimesnio gyvenamojo daugiabučio namo statuso Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą, VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo administraciją, UAB "Naujininkų ūkis" (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atsakymas (PDF)
Vilniaus oro uosto atsakymas (PDF)
2017-01-31Leonid ŠavlovskijDėl informacijos pateikimo Policijos departamentui prie VRM (PDFF)Dėl duomenų apsaugos raštas nepateikiamas viešai peržiūrai
2017-01-27Erika BuivydienėDėl UAB "Naujininkų ūkis" taikomų mokesčiųVilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus atsakymas (PDF)
2017-01-27Savo iniciatyva Dėl Vilniaus gyventojų apklausos dėl krematoriumo statybos Vilniuje Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-01-23Česlova Lazdovskaja Dėl apšvietimo įrengimo daugiabučių namų kiemuoseVilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijos seniūną Mindaugą Kuncaitį (PDF)Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas (PDF)
2017-01-06Dalia Marytė ir Viktoras KasulaičiaiDėl galimai neteisėto įvažiavimo į sodų bendriją užtvėrimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą
Nacionalinės žemės tarnybą prie ŽŪM
(PDF)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (PDF)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (PDF)
2017-01-05Savo iniciatyvaDėl naujų reikalavimų pristatant atliekas į stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles2017-01-05 Aplinkos apsaugos ministeriją (PDF) 2017-01-20 Aplinkos ministerijos atsakymas (PDF)